ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛ

ИРГЭНИЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАВЛАГАА АВАХАД

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр,

Дэлгэрэнгүй

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР БОЛОН ДАХИН АВАХ

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХ Монгол Улсын иргэн үндэсний энгийн гадаад паспорт авахдаа дараах

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА БОЛОН ДАХИАН АВАХАД

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА АВАХАД Монгол Улсын иргэн 16 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн

Дэлгэрэнгүй

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн тухай тус тусдаа гаргасан өргөдөл Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

Дэлгэрэнгүй

Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

ШИНЭЭР ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙГ ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ Өргөдөл./Хүүхдийг бүртгүүлэхийг хүссэн/ Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн

Дэлгэрэнгүй