Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сумын ЗДТГ-ын дарга

Жармухамет Төлеухан

Боловсрол

1981 онд Булган сумын 8 жилийн сургууль

1983 онд Дэлүүн сумын 10 жилийн сургууль

1985 Санхүү эдийн засгийн  техникум

2006 онд МУИС сургууль

Ажлын туршлага

1986-1988 онд ХЦ-ийн -р ангид хугацааг цэргийн албан хаагч

1988-1990 онд Алтай сумын нэгдэлд ня-бо

1990-1992 онд Оргил хоршоонд ня-бо

1992-2009 онд Булган сумын хаан банкны эрхлэгч

2010-2015 онд хүүхэдийн цэцэрлэг, Бага сургууль хариуцсан ня-бо

2015-2021 онд Санхүү албаны дарга

2021 оноос ЗДТГ-ын дарга