ИТХ-ын дарга

ИТХ-ын дарга

Хусайн Адилхан

Боловсрол

1974-1977 онд Булган сумын Шүвтэрийн бага сургуульд

1977-1982 онд Булган сумын 8-жилийн сургууль

1982-1984 онд Дэлүүн сумын 10- жилийн сургууль

1989-1992 онд Санхүү эдийн засгийн техникум ня-бо

Ажлын туршлага

1992-1996 онд Салтанат нэгдэлд ня-бо

1996-2008 онд хувиараа бизнэс эрхэлсэн

2008-2012 онд үүрэн холбоо “жи-мобайл”-ын Булган сум хариуцсан ажилтан.

2010-2012 онд Булган сумын “Ногоон Алт” төслийн ня-бо

2012-2016 онд Булган сумын ИТХ-ын дарга

2016-2020 хувираа бизнес эрхэлсэн

2012-2020 “Шатантас” хоршооны захирал

2020 оноос одоо хүртэл Булган сумын ИТХ-ын дарга 

ИТХ-ын төлөөлөгчөд 2008-2020 онуудад 4 удаа сонгогдсон.