admin

Баян-Өлгий аймгийн Булган сум шилэн кабелын сүлжээнд холбогджээ

Баян-Өлгий /МОНЦАМЭ/. Баян-Өлгий аймгийн хамгийн алслагдсан сум болох Булган сумын төвд шилэн кабель татагдаж, энэ сарын 7-ны өдөр ашиглалтад оржээ. Шилэн кабелыг ашиглалтад өгөх ёслолын арга хэмжээнд УИХ-ын гишүүн Д.Мурат болон сумын удирдлагууд оролцож, ард иргэдэд баяр хүргэсэн байна. Монгол Улсын Засгийн газрын “Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ байгуулах төсөл”-ийн хүрээнд 2006 онд тус аймгийн Алтанцөгц, Баяннуур,  Бугат, 2014 онд Алтай, […]

READ MORE

ИРГЭНИЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАВЛАГАА АВАХАД

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэлийн лавлагаа авах бол Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол 1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа Төрөл садны лавлагаа Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах бол Регистрийн дугаартай холбогдолтой лавлагааг олгоход […]

READ MORE

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР БОЛОН ДАХИН АВАХ

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХ Монгол Улсын иргэн үндэсний энгийн гадаад паспорт авахдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж өөрийн биеэр бүртгүүлнэ. Иргэний үнэмлэх 3.5х4.5 хэмжээтэй цээж зураг 4 хувь /сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан, дух, чих ил гарсан/ Гадаад паспорт авах мэдүүлгийг бөглөх /Хүчинтэй хугацаа 10 жил/ Төлбөр тушаасан баримт Төрийн сан 1401002649 тоот дансанд – 5000 […]

READ MORE

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА БОЛОН ДАХИАН АВАХАД

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА АВАХАД Монгол Улсын иргэн 16 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ. Төрсний гэрчилгээ Эцэг /эх/, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Төлбөр тушаасан баримт / иргэний үнэмлэхний үнэ 15000 төгрөгийгТөрийн банкны 29140037305 дансанд тушаана, тэмдэгтийн хураамж 3300 төгрөгийг тухайн сумын төрийн […]

READ MORE

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн тухай тус тусдаа гаргасан өргөдөл Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/дох,сэтгэц, сүрьеэ / Гэрлэхийг хүсэгчдийг гэрчийн хамт байлцуулна. /насанд хүрсэн иргэн/ Гэрчилгээний үнэ 2500 төгрөг /Төрийн банкны 29140037305 дансанд тушаана/ Гэрлэлт бүртгүүлж буй хосууд өөрийн биеээр сумын улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. / Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй/

READ MORE

Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

ШИНЭЭР ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙГ ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ Өргөдөл./Хүүхдийг бүртгүүлэхийг хүссэн/ Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа /СТ-4 маягт/ Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй бол эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр овоглох хүсэлтэй бол биечлэн ирж тусдаа өргөдөл гаргана. Шинээр төрсөн хүүхдийг засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй төрсөн өдрөөс хойш […]

READ MORE

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд Газар өмчлүүлэх эрх олгосон шийдвэр /хуулбар/ Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/ Газрын кадастрын зураг/эх хувь/ Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар Үйлчилгээний хураамж- үнэ төлбөргүй Мэдүүлэг гаргах. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт бүртгэнэ. 

READ MORE

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ /нотариатчоос олгох/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 291400037221 дансанд энгийн – 20.000 төгрөг, яаралтай – 40.000 төгрөг тушаах/ Мэдүүлэг гаргах. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш үйлчилгээг ажлын 3 хоногт бүртгэнэ. 

READ MORE

Худалдах – худалдан авах, бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Худалдах-худалдан авах гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдан борлуулсны 2%-ийн татвар төлсөн баримт Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 29140003722 дансанд энгийн – 20.000 төгрөг, яаралтай – 40.000 төгрөг тушаах/ Мэдүүлэг гаргах. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш үйлчилгээг ажлын 3 хоногт […]

READ MORE

Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд /эх хувь/ Арилжих гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/ Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрмийн хуулбар/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 29140003722 дансанд энгийн – 20.000 төгрөг, яаралтай – […]

READ MORE