• Засаг даргын Тамгын газрын байр, 5-баг, Өлгий сум, Баян-Өлгий аймаг, Монгол улс
  • Утас.:70424042
  • Факс.: 70423762
  • info@gov.mn
  • Улаанбаатар хотоос: 2000 км
  • Аймгийн төвөөс: 300 км
Аймгийн төв
Сумын төв
Булган сум

Булган сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС